Booklet, leaflet and poster

A number of publications have been produced to go with the healthcomplaints.ie website.

Healthcomplaints booklet (2011)

Provides comprehensive information on how to complain about private or public health and social care services.

Download the healthcomplaints booklet (pdf)

 
 
 
 
 
 

Healthcomplaints booklet (Gaeilge) (2011)

Provides comprehensive information on how to complain about private or public health and social care services.

Download the healthcomplaints booklet (as Gaeilge) (pdf)

 
 
 
 
 
 

Healthcomplaints leaflet (2011)

Provides concise information on how to complain about private or public health and social care services.

Download the healthcomplaints leaflet (pdf)

 
 
 
 
 
 

Healthcomplaints leaflet (Gaeilge) (2011)

Provides concise information on how to complain about private or public health and social care services.

Download the healthcomplaints leaflet (as Gaeilge) (pdf)
 
 
 
 
 
 

Healthcomplaints poster (2011)

A promotional poster for the healthcomplaints initiative.

Download the healthcomplaints poster (pdf)

 
 
 
 
 
 

Healthcomplaints poster (Gaeilge) (2011)

A promotional poster for the healthcomplaints initiative.

Download the healthcomplaints poster (as Gaeilge) (pdf)

 
 
 
 
 
 

 


 

Leabhrán, bileog agus póstaer

Cuireadh roinnt foilseachán ar fáil le tacú le láithreán gréasáin healthcomplaints.ie.

Cuirtear faisnéis chuimsitheach ar fáil sa leabhrán healthcomplaints 2011 (gearáin sláinte 2011)

faoi conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta idir phríobháideach agus phoiblí.

Íoslódáil an leabhrán healthcomplaints (pdf)

 
 
 
 
 
 

Cuirtear faisnéis chuimsitheach ar fáil sa leabhrán healthcomplaints (gearáin sláinte) (Gaeilge) (2011)

faoi conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta idir phríobháideach agus phoiblí.

Íoslódáil an leabhrán healthcomplaints (Gaeilge) (pdf)

 
 
 
 
 
 

Tá faisnéis achomair sa bhileog healthcomplaints (2011)

faoi conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta idir phríobháideach agus phoiblí.

Íoslódáil an bhileog healthcomplaints (pdf)

 
 
 
 
 
 

Tá faisnéis achomair sa bhileog healthcomplaints (Gaeilge) (2011)

faoi conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta idir phríobháideach agus phoiblí.

Íoslódáil an bhileog healthcomplaints (Gaeilge) (pdf)

 
 
 
 
 
 

Póstaer healthcomplaints (2011)

Póstaer chun an tionscnamh healthcomplaints a chur chun cinn.

Íoslódáil an póstaer healthcomplaints (pdf)

 
 
 
 
 
 

Póstaer healthcomplaints (Gaeilge) (2011)

Póstaer chun an tionscnamh healthcomplaints a chur chun cinn.

Íoslódáil an póstaer healthcomplaints (Gaeilge) (pdf)

 
 
 
 
 
 


Page last updated: 17 May 2012