How to complain

The most important thing is that you stay safe. If you feel your immediate care may be compromised by making a complaint or if you feel intimidated in any way by the complaints process, it may be best to wait until you get some support before making a complaint. An advocate may be able to help – find out more about advocacy services in Ireland.

The best starting point is usually to make your complaint directly to the person or place responsible for providing your care. You can do this informally by speaking to the person in charge of delivering treatment or to a Complaints Officer. You may also wish to complain formally by putting your complaint in writing. In many cases complaints can be resolved at this stage.

When making a complaint it is best to:

  • Remain calm and polite
  • Outline clearly what went wrong
  • Ask for what you need to resolve the situation
  • Keep notes of what has happened, the contact names of people you’ve talked to and dates
  • Get support from family, friends or an independent advocate if you feel this would help

You can find out more in our checklist for making a complaint and also in our sample complaints letters. You can also see some examples of the complaints process in our case studies.

 


 

Conas gearán a dhéanamh

Is é an rud is tábhachtaí ná go mbeidh tú slán i gcónaí. Má mheasann tú go bhféadfaí dochar a dhéanamh don chúram atá á fháil agat faoi láthair dá ndéanfá gearán, nó má chuireann próiseas an nós imeachta gearán eagla ort, d’fhéadfadh sé a bheith níos fearr fanacht go dtí go bhfaighidh tú roinnt tacaíochta sula ndéanfaidh tú gearán. D’fhéadfadh abhcóide a bheith in ann cabhrú leat – faigh amach tuilleadh faoi sheirbhísí abhcóideachta in Éirinn.

Is é an rud is fearr a dhéanamh de ghnáth ná do ghearán a dhéanamh go díreach leis an duine nó an áit atá freagrach as cúram a sholáthar duit. Féadfaidh tú é sin a dhéanamh go neamhfhoirmiúil trí labhairt leis an duine atá i gceannas maidir le cóireáil a chur ort nó le hOifigeach Gearán. B’fhéidir gur mhaith leat do ghearán a dhéanamh go foirmiúil i scríbhinn. Is iomaí gearán is féidir a réiteach ag an gcéim seo.

Is fearr na rudaí seo a leanas nuair a bhíonn gearán á dhéanamh agat:

  • Coinnigh guaim ort féin agus bí dea-bhéasach
  • Tabhair breac-chuntas soiléir faoi cad a bhí mícheart
  • Iarr an méid is gá duit chun an cás a réiteach
  • Coinnigh nótaí ar cad a tharla, ar ainmneacha na ndaoine ar labhair tú leo agus ar na dátaí
  • Faigh tacaíocht ó do theaghlach, ó do chairde nó ó abhcóide neamhspleách má mheasann tú go mba chabhair duit é sin

Féadfaidh tú tuilleadh a fháil amach inár seicliosta maidir le gearán a dhéanamh agus inár samplaí de litreacha gearán. Feicfidh tú roinnt samplaí den phróiseas gearán inár gcás-staidéir.


Page last updated: 17 May 2012