Complaints checklist

To help you in the event that you decide to make a complaint, we have put together a short checklist.

Download this checklist in Word (.doc) format.

We suggest you give the following information when you are making a complaint:

 • Your name and contact details or, if you are advocating for someone else, the name and contact details of the person for whom you are acting
 • Postal address for correspondence
 • Email address and telephone number if you would like to be contacted in this way
 • Summary of the complaint

Below are some of the key areas to cover in your summary of the complaint:

 • What happened?
 • Who was involved?
 • When did it happen?
 • Where did it happen?
 • How did it happen?
 • Why did it happen?
 • What is your desired outcome?

You can also view and print out sample complaint letters from this site.

 


 

Seicliosta Gearán

Tá seicliosta gearr curtha i dtoll a chéile againn le cabhrú leat sa chás go socraíonn tú gearán a dhéanamh.

Íoslódáil an seicliosta seo i bhformáid Word (.doc).

Molaimid go dtabharfá an fhaisnéis seo a leanas nuair atá gearán á dhéanamh agat:

 • D’ainm agus do shonraí teagmhála nó, má tá tú ag déanamh abhcóideachta ar son duine eile, ainm agus sonraí teagmhála an duine dá bhfuil tú ag gníomhú
 • Seoladh poist le haghaidh comhfhreagrais
 • Seoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin más mian leat go ndéanfaí teagmháil leat ar an gcaoi sin
 • Achoimre ar an ngearán

Tá cuid de na príomhréimsí thíos a chaithfidh tú a chlúdach san achoimre a dhéanann tú ar an ngearán:

 • Cad a tharla?
 • Cé a bhí bainteach leis?
 • Cathain ar tharla sé?
 • Cén áit ar tharla sé?
 • Cén chaoi ar tharla sé?
 • Cén fáth ar tharla sé?
 • Cén toradh a bhfuil tú ag súil leis?

Féadfaidh tú féachaint ar shamplaí de litreacha gearán ar an láithreán seo agus iad a phriontáil.


Page last updated: 17 May 2012