Privacy and cookies statement

This website is maintained by the Office of the Ombudsman.

As a general rule, the Office of the Ombudsman does not collect personal information about visitors to healthcomplaints.ie.

For general web browsing, no personal information is revealed to us, although certain statistical information is available to the Office of the Ombudsman through the use of a web statistics package. This information may include the name of the internet domain from which you access the internet, the type of browser and operating system you are using, the date and time you accessed the site, the previous internet address from which you linked directly to this site, any search terms you used to access the site, the pages that you visited, and any files you download.

Some of the above information is used to create summary statistics, which allow us to assess the number of visitors to our site, identify what pages are visited most frequently and, hopefully, make the site more user friendly.

Certain pages on this site provide an option to contact organisations, including the Office of the Ombudsman, by email. This information will only be recorded if you choose to send a message. Please note that email is not generally considered to be a secure way to send information.

Cookies

Cookies are small pieces of information, stored in simple text files, placed on your computer by a website. Some cookies can be read by the website on your subsequent visits. The information stored in a cookie may relate to your browsing habits on the webpage, or a unique identification number so that the web site can “remember” you on your return visit. Other cookies are deleted when you close your browser and only relate to the working of the website. Generally speaking, cookies do not contain personal information from which you can be identified, unless you have furnished such information to the website.

Healthcomplaints.ie uses cookies to allow the website’s text-resizing and high contrast buttons to work. When you close your browser, the cookies set by healthcomplaints.ie are deleted.

Most browsers allow you to turn off cookies or to customise your settings for cookies. To find out how to do this, see the ‘Help’ menu on your browser. If you turn off cookies on your browser, the text-resizing and high contrast buttons on healthcomplaints.ie will work only for the page you are viewing – your setting will not be remembered when you load another page.


Ráiteas príobháideachais

Is í Oifig an Ombudsman a dhéanann cothabháil ar an láithreán gréasáin seo.

Mar riail ghinearálta, ní bhailíonn Oifig an Ombudsman faisnéis phearsanta faoi chuairteoirí ar healthcomplaints.ie.

Maidir le brabhsáil ghréasáin ghinearálta, ní nochtar aon fhaisnéis phearsanta dúinn, cé go bhfuil faisnéis staitistiúil áirithe ar fáil d’Oifig an Ombudsman trí úsáid a bhaint as pacáiste staidrimh ghréasáin. Féadfar go gcuirfear san áireamh san fhaisnéis seo ainm an fhearainn idirlín óna bhfaigheann tú rochtain ar an idirlíon, an cineál brabhsálaí agus córais oibriúcháin as a bhfuil tú ag baint úsáide, an dáta agus an t-am a bhfuair tú rochtain ar an láithreán, an seoladh idirlín roimhe sin óna bhfuair tú nasc díreach chuig an láithreán seo, aon téarmaí cuardaigh ar bhain tú feidhm astu chun rochtain a fháil ar an láithreán, na leathanaigh ar thug tú cuairt orthu, agus aon chomhaid a íoslódálann tú.

Baintear úsáid as cuid den fhaisnéis thuas chun staidreamh achoimre a chruthú, rud a thugann deis dúinn measúnú a dhéanamh ar líon na gcuairteoirí chuig ár láithreán, na leathanaigh is minice a dtugtar cuairt orthu a shainaithint agus, rud tá súil againn, a dhéanfaidh an láithreán níos fusa d’úsáideoirí.

Soláthraíonn leathanaigh áirithe ar an láithreán rogha chun teagmháil a dhéanamh le heagraíochtaí, lena n-áirítear Oifig an Ombudsman, trí ríomhphost. Ní dhéanfar an fhaisnéis seo a thaifeadadh ach i gcás ina roghnaíonn tú teachtaireacht a sheoladh. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach meastar go minic gur modh slán é ríomhphost chun faisnéis a sheoladh.

Baineann Healthcomplaints.ie feidhm as fianáin chun cur ar chumas cnaipí athraithe méide téacs agus ardchodarsnachta an láithreáin ghréasáin feidhmiú. (Is ionann fianán agus comhad beag a sheolann roinnt láithreán gréasáin chuig do bhrabhsálaí nuair a fhaigheann tú rochtain ar an láithreán sin.)