How to complain about a mental health service in Ireland

Mental health services are provided in public and private hospitals in Ireland as well as being part of the service operating from some Health Service Executive (HSE) health centres.

In this section you can find out how to make a complaint about a mental health service provided by the public health system and by the private health system.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís meabhairshláinte in Éirinn

Cuirtear seirbhísí meabhairshláinte ar fáil in ospidéil idir phoiblí agus phríobháideach in Éirinn chomh maith le bheith mar chuid den tseirbhís a chuirtear ar fáil ó chuid d’ionaid sláinte Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Sa chuid seo, is féidir leat fáil amach conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís meabhairshláinte a chuirtear ar fáil sa chóras sláinte poiblí agus sa chóras sláinte príobháideach.


Page last updated: 2 July 2012