How to make a complaint about facilities or services in a public hospital

Sometimes, patients in hospitals wish to complain about a part of the service provided by the hospital, for example, about the facilities or waiting times, or about a number of issues together.

Complaints Officer in the hospital

If you have a general complaint about a public hospital (either a HSE or a voluntary hospital), you should first complain to the hospital.

Most hospitals have a Complaints Officer who will take your complaint in person, over the phone or in writing. You can find out the contact details for the Complaints Officer through the hospital’s main phone number.

The HSE has a complaints procedure called Your Service Your Say. You can expect an update on your complaint within 30 days.

You can find out more in our page on the Your Service Your Say procedures.

Health Service Executive (HSE) review

If you are not happy with the recommendations made by the Complaints Officer, you can ask for a review from the HSE’s Director of Advocacy or go straight to the Office of the Ombudsman or Ombudsman for Children.

You can find out more in our page on the Your Service Your Say procedures.

Office of the Ombudsman / Ombudsman for Children

If you are not happy with the response from the HSE, you can ask the Office of the Ombudsman to examine your complaint and how your complaint was handled.

You can find out more in our page on referring a complaint to the Office of the Ombudsman.

If the complaint relates to a child, you should contact the Ombudsman for Children.

You can find out more in our page on referring a complaint to the Ombudsman for Children.

Help and advocacy

If you would like help making your complaint, you can find a list of organisations that can help in our page on help and advocacy services.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi áiseanna nó faoi sheirbhísí in ospidéal poiblí

Uaireanta, is mian le hothair in ospidéil gearán a dhéanamh faoi chuid den tseirbhís arna soláthar ag an ospidéal, mar shampla, faoi na háiseanna nó faoi na hamanna feithimh, nó faoi roinnt saincheisteanna le chéile.

Oifigeach Gearán san ospidéal

Má tá gearán ginearálta agat faoi ospidéal poiblí (ar ospidéal FSS nó ospidéal deonach é), ba chóir duit gearán a dhéanamh leis an ospidéal ar dtús.

Oifigeach Gearán ag an gcuid is mó d’ospidéil a ghlacfaidh do ghearán go pearsanta, ar an teileafón nó i scríbhinn. Is féidir leat na sonraí teagmhála don Oifigeach Gearán a fháil amach trí phríomhuimhir theileafóin an ospidéil.

Tá nós imeachta ag FSS ar a dtugtar ‘Do Sheirbhís, Do Bharúil’ Féadfaidh tú a bheith ag súil go bhfaighidh tú an scéal is déanaí faoi do ghearán laistigh de 30 lá.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach inár leathanach maidir le nósanna imeachta, Do Sheirbhís, Do Bharúil.

Athbhreithniú ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Más rud é go bhfuil tú míshásta leis na moltaí atá déanta ag an oifigeach gearán, féadfaidh tú iarraidh ar Stiúrthóir Abhcóideachta FSS athbhreithniú a dhéanamh, nó féadfaidh tú féin dul i dteagmháil le hOifig an Ombudsman nó leis an Ombudsman do Leanaí.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach inár leathanach maidir le nósanna imeachta, Do Sheirbhís, Do Bharúil.

Oifig an Ombudsman / Oifig an Ombudsman do Leanaí

Más rud é nach bhfuil tú sásta leis an bhfreagra ó FSS, is féidir leat iarraidh ar Oifig an Ombudsman scrúdú a dhéanamh ar do ghearán agus ar an dóigh a caitheadh le do ghearán.

Is féidir leat níos mó a fháil amach inár leathanach faoi ghearán a chur ar aghaidh chuig Oifig an Ombudsman.

Má bhaineann an gearán le leanbh, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman do Leanaí.

Is féidir leat níos mó a fháil amach inár leathanach faoi ghearán a chur ar aghaidh chuig an Ombudsman do Leanaí.

Cabhair agus abhcóideacht

Dá mba mhaith leat cabhair a fháil le do ghearán a dhéanamh, is féidir leat liosta d’eagraíochtaí ar féidir leo cabhrú leat a fháil inár leathanach maidir le seirbhísí cabhrach agus abhcóideachta.


Page last updated: 18 January 2016