How to complain about a public hospital in Ireland

Public hospitals are generally either Health Service Executive (HSE) hospitals or public voluntary hospitals.

Most of these hospitals also provide private health care but they must clearly distinguish between public and private beds.

In this section you can find out how to make a complaint about a doctor in a public hospital, about a nurse in a public hospital, or how to make a complaint about another member of staff, about the hospital facilities or the service provided by the hospital.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi ospidéal poiblí in Éirinn

Is ospidéil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó ospidéil dheonacha phoiblí iad ospidéil ghinearálta i gcoitinne.

Soláthraíonn an chuid is mó de na hospidéil sin cúram sláinte príobháideach freisin, ach ní mór dóibh idirdhealú a dhéanamh idir leapacha poiblí agus leapacha príobháideacha.

Sa chuid seo, is féidir leat a fháil amach conas gearán a dhéanamh faoi dhochtúir in ospidéal poiblí, faoi altra in ospidéal poiblí, nó conas gearán a dhéanamh faoi bhall eile foirne, faoi áiseanna an ospidéil nó faoin tseirbhís a sholáthraíonn an t-ospidéal.


Page last updated: 17 May 2012