Aistriúchán Gaeilge

Tá an suíomh gréasáin seo á fhorbairt faoi láthair agus déanfar athbhreithniú air tar éis tréimhse trialaí. Dá bhrí sin, tá cinneadh déanta ag na gníomhaireachtaí freagracha éagsúla, ar mhaithe le hacmhainní daonna agus airgeadais a úsáid ar an mbealach is fiúntaí is féidir, gan leagan Gaeilge den suíomh a chur ar fáil go dtí go mbeidh na hathruithe is gá déanta ar an suíomh Béarla. Idir an dá linn, tá achoimre ar an bhfaisnéis atá ar an suíomh ar fáil as Gaeilge ag an nasc seo: “Do threoir maidir le gearán a dhéanamh faoi sheirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta in Éirinn agus an áit ar chóir an gearán a sheoladh” (pdf).