How to complain about a speech and language therapy service in Ireland

Specialists in communication disorders are called ‘speech and language therapists’. Speech and language therapists people with communication difficulties in different places including local health centres, hospitals and schools. Therapy services help people with speech, language, fluency, voice and swallowing difficulties.

Public health speech and language therapy services are free and, in most areas, priority is given to children. The service may be provided in schools or in health centres or clinics. It is also possible to visit a speech and language therapist as a private patient.

Find out more about complaining about a public speech and language therapy service or complaining about a private speech and language therapy service.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís teiripe urlabhra agus teanga in Éirinn

‘Teiripeoirí urlabhra agus teanga’ a thugtar ar speisialtóirí i neamhoird chumarsáide. Cabhraíonn teiripeoirí urlabhra agus teanga le daoine a bhfuil deacrachtaí cumarsáide acu, in áiteanna difriúla lena n-áirítear ionaid sláinte poiblí, ospidéil agus scoileanna. Cabhraíonn na seirbhísí teiripe le daoine a bhfuil deacrachtaí urlabhra, teanga, líofachta, gutha agus slogtha acu.

Cuirtear na seirbhísí sláinte poiblí teiripe urlabhra agus teanga ar fáil saor in aisce, agus tugtar tús áite do leanaí i bhformhór na limistéar. Féadfar an tseirbhís a chur ar fáil i scoileanna nó in ionaid sláinte nó i gclinicí. Is féidir dul chuig teiripeoir urlabhra agus teanga mar othar príobháideach freisin.

Faigh tuilleadh eolais faoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhís phoiblí teiripe urlabhra agus teangafaoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhís phríobháideach teiripe urlabhra agus teanga.


Page last updated: 26 June 2012