How to complain about a respite care service in Ireland

Respite care often means providing alternative care for a person with a disability in order to allow the carer to take a short break, a holiday or a rest. It can include short-term respite, for example, cover just for one evening, or a much longer arrangement, for example, cover for a holiday. Schemes of respite care are sometimes called ‘Breakaway’ or ‘Friendship’ schemes.

Respite care or temporary care may be based in the community or in an institution. In practice, respite care is provided at a number of locations around the country – in some cases by the Health Service Executive (HSE) and in others by local or national voluntary organisations.

Find out more about complaining about a HSE respite care service or complaining about a voluntary respite care service.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís cúram faoisimh in Éirinn

Le cúram faoisimh go minic cuirtear cúram malartach ar fáil do dhuine faoi mhíchumas chun go bhféadfaidh an cúramóir sos gearr, nó tréimhse saoire nó scíthe a bheith aige nó aici. D’fhéadfadh tréimhse faoisimh ghearrthréimhseach a bheith i gceist le cúram faoisimh, cumhdach do thráthnóna amháin, mar shampla, nó socrú i bhfad níos faide, i gcomhair laethanta saoire mar shampla. Uaireanta tugtar ‘Scéimeanna Éilitheacha’ nó ‘Scéimeanna Cairdis’ ar an gcúram faoisimh.

Is féidir cúram faoisimh nó cúram sealadach a chur ar fáil sa phobal nó in institiúid. Is éard a tharlaíonn i ndáiríre ná go gcuirtear cúram faoisimh ar fáil i roinnt áiteanna ar fud na tíre. Is í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a chuireann ar fáil é i gcásanna áirithe agus soláthraíonn eagraíochtaí deonacha áitiúla nó deonacha an tseirbhís i gcásanna eile.

Faigh tuilleadh eolais faoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhís cúram faoisimh de chuid FSS nó faoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhís dheonach cúram faoisimh.


Page last updated: 26 June 2012