How to complain about a physiotherapy service if you were seen as a private patient

Complain directly to the physiotherapist

If you have been seen by a physiotherapist as a private patient, you should make your complaint about the service directly to the physiotherapist first.

Help and advocacy

If you would like help making your complaint, you can find a list of organisations that can help in our page on help and advocacy services.

CORU

CORU is the body that will be responsible for regulating health and social care professionals. Its role is to protect the public by promoting high standards of professional conduct and professional education, training and competence through the statutory registration of 12 professions. CORU is currently developing a system of registration for health and social care professionals, including physiotherapists. When this process is complete, you will also be able to make a complaint to CORU.

Find out more in our page on CORU.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís fisiteiripe más rud é gur measadh gur othar príobháideach thú

Déan gearán go díreach leis an bhfisiteiripeoir

Má chuaigh tú chuig an bhfisiteiripeoir mar othar príobháideach, ba cheart duit gearán a dhéanamh faoin tseirbhís go díreach leis an bhfisiteiripeoir ar dtús.

Cabhair agus abhcóideacht

Dá mba mhaith leat cabhair a fháil le do ghearán a dhéanamh, is féidir leat liosta d’eagraíochtaí ar féidir leo cabhrú leat a fháil inár leathanach maidir le seirbhísí cabhrach agus abhcóideachta.

CORU

Is é CORU an chomhairle do ghairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh. Tá CORU ag forbairt córas cláraithe d’oibrithe sláinte, lena n-áirítear fisiteiripeoirí, faoi láthair. Nuair a bheidh an córas seo curtha i gcrích, beidh tú in ann gearán a dhéanamh le CORU.

Faigh amach níos mó inár leathanach faoi CORU.


Page last updated: 25 June 2012