How to complain about a physiotherapy service in Ireland

Physiotherapists use techniques like exercises and massage to treat pain and injuries.

Physiotherapy services delivered through the public health service are generally provided in hospitals, either on an in-patient or out-patient basis. Many physiotherapists operate from private clinics and practices.

Find out more about complaining about a public physiotherapy service or complaining about a private physiotherapy service.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís fisiteiripe in Éirinn

Baineann fisiteiripeoirí úsáid as teicníochtaí amhail cleachtaí agus suathaireacht chun cóireáil a chur ar phian agus ar ghortuithe.

Is iondúil go gcuirtear seirbhísí fisiteiripe, a sholáthraítear tríd an tseirbhís sláinte poiblí, ar fáil ar bhonn othar cónaitheach nó othar seachtrach. Feidhmíonn go leor fisiteiripeoirí ó chlinicí agus ó chleachtaí príobháideacha.

Faigh tuilleadh eolais faoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhís phoiblí fisiteiripe nó faoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhís phríobháideach fisiteiripe.


Page last updated: 21 June 2012