How to complain about an optical service in Ireland

Optical services are to do with your eyesight and eye health.

Services provided through the public health service are provided free of charge to certain people by optometrists, dispensing opticians and opthalmologists.

Optometrists (formerly known as opthalmic opticians) examine your eyes to investigate vision problems. They use instruments and observation to examine eye health and to test your sight. Optometrists can also prescribe glasses and contact lenses.

Dispensing opticians recommend and dispense glasses frames, lenses and contact lenses.

Ophthalmologists are doctors who perform eye surgery and diagnose and treat eye diseases and injuries.

Find out more about complaining about optical services provided in the public health system and through the private health system.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís optúil in Éirinn

Baineann seirbhísí optúla le radharc na súl agus le sláinte na súl.

Cuireann optaiméadraithe, radharceolaithe dáiliúcháin agus oftailmeolaithe seirbhísí a chuirtear ar fáil tríd an tseirbhís sláinte poiblí ar fáil saor in aisce do dhaoine áirithe.

Déanann optaiméadraithe (ar a glaodh radharceolaí oftalmach roimhe seo) scrúdú ar na súile chun fadhbanna radhairc a fhiosrú. Baineann siad úsáid as gléasanna agus as grinniú chun scrúdú a dhéanamh ar shláinte na súl agus chun do radharc a thástáil. Féadfaidh optaiméadraithe spéaclaí agus lionsaí tadhaill a ordú freisin.

Molann agus fodháileann radharceolaithe dáiliúcháin frámaí spéaclaí, lionsaí agus lionsaí tadhaill.

Dochtúirí iad oftailmeolaithe a dhéanann máinliacht súl agus a thugann diagnóis ar ghalair agus ar ghortuithe súl agus a chuireann cóireáil orthu.

Faigh tuilleadh eolais faoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhísí optúla a chuirtear ar fáil sa tseirbhís sláinte poiblí agus tríd an gcóras sláinte príobháidí.


Page last updated: 21 June 2012