How to complain about a private occupational therapy service

Complain directly to the occupational therapist

If you have been seen by an occupational therapist as a private patient, you should make your complaint directly to the occupational therapist in the first instance.

Help and advocacy

If you would like help making your complaint, you can find a list of organisations that can help in our page on help and advocacy services.

CORU

CORU is the registration and regulatory body for occupational therapists. You can find out more on our page on how to make a complaint to CORU.

Find out more in our page on CORU.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís phríobháideach teiripe shaothair

Déan gearán go díreach leis an teiripeoir saothair

Má chuaigh tú chuig an teiripeoir saothair mar othar príobháideach, ba cheart duit gearán a dhéanamh go díreach leis an teiripeoir saothair ar dtús.

Cabhair agus abhcóideacht

Dá mba mhaith leat cabhair a fháil le do ghearán a dhéanamh, is féidir leat liosta d’eagraíochtaí ar féidir leo cabhrú leat a fháil inár leathanach maidir le seirbhísí cabhrach agus abhcóideachta.

CORU

Is é CORU an chomhairle do ghairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh. Tá CORU ag forbairt córas cláraithe d’oibrithe sláinte, lena n-áirítear teiripeoirí saothair, faoi láthair. Nuair a bheidh an córas seo curtha i gcrích, beidh tú in ann gearán a dhéanamh le CORU.

Faigh amach níos mó inár leathanach faoi CORU.


Page last updated: 11 July 2019