How to complain about an occupational therapy service in Ireland

Occupational therapy services help people who have a disability to live as independently as possible.

Many occupational therapists in Ireland are employed by the Health Service Executive (HSE), while some are in private practice.

CORU is the registration and regulatory body for occupational therapists. You can find out more on our page on how to make a complaint to CORU.

Find out more about complaining about public occupational therapy services and complaining about private occupational therapy services.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís teiripe shaothair in Éirinn

Cabhraíonn seirbhísí teiripe shaothair le daoine faoi mhíchumas maireachtáil chomh neamhspleách agus is féidir.

Fostaíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) go leor teiripeoirí saothair in Éirinn, agus tá roinnt i gcleachtadh príobháideach.

Beidh CORU ina rialtóir do theiripeoirí saothair nuair atá a córas clárúcháin do ghairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh curtha i gcrích.

Faigh níos mó eolais faoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhísí poiblí teiripe shaothair agus faoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhísí príobháideacha teiripe shaothair.


Page last updated: 11 July 2019