How to complain about a home help service in Ireland

The Health Service Executive (HSE) in Ireland provides home help services.

Home help services are provided in order to help people to remain in their own home and to avoid going into long-term care. Home helps usually help people with normal household tasks although they may also help with personal care. In some cases, the HSE employs the home help directly. In other cases the HSE finances a service which is organised by a voluntary organisation.

Complaints Officer

If you have a complaint about a home help or the service provided by a home help, you should contact the Health Service Executive (HSE). You should complain first to the Complaints Officer for the home help service.

You should ask for the contact details of the Complaints Officer from the health centre or from your Local Health Office. You should be able to make your complaint in writing, in person or over the telephone.

The HSE has a complaints procedure called Your Service Your Say. You can expect an update on your complaint within 30 days.

You can find out more in our page on the Your Service Your Say procedures.

Health Service Executive (HSE) review

If you are unhappy with the recommendations made by the Complaints Officer, you can ask for a review from the HSE’s Director of Advocacy or go straight to the Office of the Ombudsman or Ombudsman for Children.

You can find out more in our page on the Your Service Your Say procedures.

Office of the Ombudsman

If you are not happy with the response from the HSE, you can ask the Office of the Ombudsman to examine your complaint and how your complaint was handled.

You can find out more in our page on referring a complaint to the Office of the Ombudsman.

Help and advocacy

If you would like help making your complaint, you can find a list of organisations that can help in our page on help and advocacy services.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís chúnamh baile in Éirinn

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí cúnamh baile ar fáil in Éirinn.

Cuirtear seirbhísí cúnamh baile ar fáil chun cabhrú le daoine fanacht sa bhaile agus chun glacadh isteach i gcúram fadtéarmach a sheachaint. Cabhraíonn cúntóirí baile le gnáthchúraimí tí cé go bhféadfaidís cabhrú le cúram pearsanta freisin. I roinnt cásanna, fostaíonn FSS an cúntóir baile go díreach. I gcásanna eile, maoiníonn FSS seirbhís a eagraíonn eagraíocht dheonach.

Oifigeach Gearán

Má tá gearán agat faoi chúntóir baile nó faoin tseirbhís a chuireann cúntóir baile ar fáil, ba cheart duit dul i dteagmháil le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Ba cheart duit gearán a dhéanamh leis an Oifigeach Gearán don tseirbhís chúnamh baile ar dtús.

Ba cheart duit sonraí teagmhála an Oifigigh Ghearán a iarraidh ar an ionad sláinte nó ar d’Oifig Sláinte Áitiúil. Ba chóir duit a bheith in ann do ghearán a dhéanamh i scríbhinn, go pearsanta nó ar an teileafón.

Tá nós imeachta ag FSS ar a dtugtar ‘Do Sheirbhís, Do Bharúil’ Féadfaidh tú a bheith ag súil go bhfaighidh tú an scéal is déanaí faoi do ghearán laistigh de 30 lá.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach inár leathanach maidir le nósanna imeachta, Do Sheirbhís, Do Bharúil.

Athbhreithniú ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Más rud é nach bhfuil tú sásta leis na moltaí a rinne an tOifigeach Gearán, féadfaidh tú iarraidh ar Stiúrthóir Abhcóideachta FSS athbhreithniú a dhéanamh, nó féadfaidh tú féin dul i dteagmháil le hOifig an Ombudsman nó leis an Ombudsman do Leanaí.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach inár leathanach maidir le nósanna imeachta, Do Sheirbhís, Do Bharúil.

Oifig an Ombudsman

Más rud é nach bhfuil tú sásta leis an bhfreagra ó FSS, is féidir leat iarraidh ar Oifig an Ombudsman scrúdú a dhéanamh ar do ghearán agus ar an dóigh a caitheadh le do ghearán.

Is féidir leat níos mó a fháil amach inár leathanach faoi ghearán a chur ar aghaidh chuig Oifig an Ombudsman.

Cabhair agus abhcóideacht

Dá mba mhaith leat cabhair a fháil le do ghearán a dhéanamh, is féidir leat liosta d’eagraíochtaí ar féidir leo cabhrú leat a fháil inár leathanach maidir le seirbhísí cabhrach agus abhcóideachta.


Page last updated: 18 January 2016