How to complain about a private or voluntary home care service

Complain directly to the home care provider

If your home care services are provided by a private company, and you organised this yourself (the procedure is different if the Health Service Executive (HSE) organised the private company), you should make any complaint you have about your care to the company directly.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís phríobháideach nó dheonach cúram baile

Déan gearán go díreach leis an soláthraí cúram baile

Má chuireann cuideachta phríobháideach do sheirbhísí cúram baile ar fáil, agus gur eagraigh tú é seo tú féin (tá an nós imeachta difriúil má d’eagraigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte [FSS] an chuideachta phríobháideach), ba cheart duit aon ghearán atá agat faoi do chúram a dhéanamh leis an gcuideachta go díreach.


Page last updated: 20 June 2012