How to complain about a home care service in Ireland

Home care is meant to help you receive the care you need in your own home.

The Home Care Support Scheme (also known as a Home Care Support Package) is operated by the Health Service Executive (HSE). The scheme is aimed mainly at people who require medium to high support to continue to live at home.

Each support package is designed to meet your particular needs. In general, a package may include the services of nurses, home care attendants and home helps. It may also include therapies like physiotherapy services and occupational therapy services. The package you receive depends on your medical condition and the level of care you need.

The main priority of the Home Care Support Scheme is to provide services to older people living in the community or in-patients in acute hospitals who might be at risk of admission to long-term care.

Home care is often provided by the HSE directly or the services are provided on behalf of the HSE. It is also possible to organise private home care services.

Find out more about complaining about home care services organised by the HSE and complaining about private home care services.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís cúram baile in Éirinn

Tá cúram baile in ainm is cabhrú leat an cúram a theastaíonn uait a fháil i do theach féin.

Feidhmíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) an Scéim Tacaíochta Cúram Baile (ar a dtugtar an Pacáiste Tacaíochta Cúram Baile freisin). Tá an scéim dírithe go príomha ar dhaoine óna dteastaíonn tacaíocht mheánleibhéil nó ardleibhéil chun cur ar a gcumas cónaí sa bhaile.

Ullmhaítear gach pacáiste tacaíochta chun freastal ar do riachtanais áirithe féin. Go ginearálta, cuimsíonn pacáiste seirbhísí altraí, freastalaithe cúram baile, agus cúntóirí baile. D’fhéadfadh sé teiripí amhail seirbhísí fisiteiripe agus teiripe shaothair a chuimsiú freisin. Braitheann an pacáiste a fhaigheann tú ar do riocht leighis agus ar an leibhéal cúraim a theastaíonn uait.

Tá sé mar aidhm ag an Scéim Tacaíochta Cúram Baile thar aon ní eile seirbhísí a chur ar fáil do dhaoine scothaosta atá ina gcónaí sa phobal nó d’othair chónaitheacha in ospidéil ghéarmhíochaine a d’fhéadfadh a bheith i mbaol a bheith glactha isteach i gcúram fadtéarmach.

Cuireann FSS cúram baile ar fáil go díreach go minic nó cuirtear na seirbhísí ar fáil thar ceann FSS. Is féidir seirbhísí príobháideacha cúram baile a eagrú freisin.

Faigh níos mó eolais faoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhísí cúram baile a eagraíonn FSS agus faoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhísí príobháideacha cúram baile.


Page last updated: 20 June 2012