How to complain about a private or voluntary hearing service

If you have been seen by a hearing service practitioner as a private patient, you should make your complaint directly to the hearing service.

(If your care was provided by a private or voluntary organisation, but was organised by the Health Service Executive (HSE), please see our page on hearing services organised by the HSE.)

Help and advocacy

If you would like help making your complaint, you can find a list of organisations that can help in our page on help and advocacy services.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís phríobháideach nó dheonach éisteachta

Má chuaigh tú chuig cleachtóir seirbhís éisteachta mar othar príobháideach, ba cheart duit gearán a dhéanamh go díreach leis an tseirbhís éisteachta.

(Má chuir eagraíocht dheonach nó phríobháideach do chúram ar fáil, ach gur eagraigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) é, féach ár leathanach faoi sheirbhísí éisteachta a eagraíonn FSS.)

Cabhair agus abhcóideacht

Dá mba mhaith leat cabhair a fháil le do ghearán a dhéanamh, is féidir leat liosta d’eagraíochtaí ar féidir leo cabhrú leat a fháil inár leathanach maidir le seirbhísí cabhrach agus abhcóideachta.


Page last updated: 19 June 2012