How to complain about a hearing service in Ireland

The Health Service Executive (HSE) provide hearing services (also called aural services), including hearing tests and hearing aids, to eligible people.

There are also many private hearing services available in Ireland.

Find out more about complaining about a hearing service organised by the HSE and about a private hearing service.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís éisteachta in Éirinn

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí éisteachta (ar a nglaoitear seirbhísí na gcluas freisin) ar fáil, lena n-áirítear tástálacha éisteachta agus áiseanna éisteachta, do dhaoine incháilithe.

Tá go leor seirbhísí príobháideacha éisteachta le fáil in Éirinn freisin.

Faigh tuilleadh eolais faoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhís éisteachta a eagraíonn FSS agus faoi sheirbhís phríobháideach éisteachta.


Page last updated: 19 June 2012