How to complain about a public dental service

Complain directly to the dentist or dental surgery

If you are unhappy with the service you received from a dental surgery, you should first of all complain to the surgery directly. You can do this in person, in writing or by telephone.

View some sample complaints letters.

If you are unhappy with the response, or do not wish to approach them directly in the first instance, you can contact the HSE Complaints Officer for the service.

Complaints Officer

Your next point of contact for a complaint about a dental service should be the Complaints Officer for that service.

You should ask for the contact details of the Complaints Officer from the health centre or from your Local Health Office. You should be able to make your complaint in writing, in person or over the telephone.

The HSE has a complaints procedure called Your Service Your Say. You can expect an update on your complaint within 30 days.

You can find out more in our page on the Your Service Your Say procedures.

Health Service Executive (HSE) review

If you unhappy with the recommendations made by the Complaints Officer, you can ask for a review from the HSE’s Director of Advocacy or go straight to the Office of the Ombudsman or Ombudsman for Children.

You can find out more in our page on the Your Service Your Say procedures.

Office of the Ombudsman / Ombudsman for Children

If you are not happy with the response from the HSE, you can ask the Office of the Ombudsman to examine your complaint and how your complaint was handled.

You can find out more in our page on referring a complaint to the Office of the Ombudsman.

If the complaint relates to a child, you should contact the Ombudsman for Children.

You can find out more in our page on referring a complaint to the Ombudsman for Children.

Dental Council

The Dental Council is the regulator for all dentists in Ireland.

You can find out more in our page on referring a complaint to the Dental Council.

Help and advocacy

If you would like help making your complaint, you can find a list of organisations that can help in our page on help and advocacy services.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís phoiblí fiaclóireachta

Déan gearán go díreach leis an bhfiaclóir nó leis an lialann fiaclóireachta

Má tá tú míshásta leis an tseirbhís a fuair tú ó lialann fiaclóireachta, ba chóir duit gearán a dhéanamh go díreach leis an lialann ar dtús. Is féidir leat é sin a dhéanamh go pearsanta, i scríbhinn nó ar an teileafón.

Féach ar roinnt litreacha samplacha gearán.

Más rud é go bhfuil tú míshásta leis an bhfreagra, nó nach mian leat féin teagmháil a dhéanamh leo ar an gcéad dul síos, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Gearán de chuid FSS le haghaidh na seirbhíse.

Oifigeach Gearán

Más rud é go bhfuil gearán agat faoi sheirbhís fiaclóireachta, is é Oifigeach Gearán na seirbhíse sin an chéad duine eile ar cheart duit labhairt leis.

Ba cheart duit sonraí teagmhála an Oifigigh Ghearán a iarraidh ar an ionad sláinte nó ar d’Oifig Sláinte Áitiúil. Ba chóir duit a bheith in ann do ghearán a dhéanamh i scríbhinn, go pearsanta nó ar an teileafón.

Tá nós imeachta ag FSS ar a dtugtar ‘Do Sheirbhís, Do Bharúil’ Féadfaidh tú a bheith ag súil go bhfaighidh tú an scéal is déanaí faoi do ghearán laistigh de 30 lá.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach inár leathanach maidir le nósanna imeachta, Do Sheirbhís, Do Bharúil.

Athbhreithniú ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Más rud é nach bhfuil tú sásta leis na moltaí a rinne an Oifigeach Gearán, féadfaidh tú iarraidh ar Stiúrthóir Abhcóideachta FSS athbhreithniú a dhéanamh, nó féadfaidh tú féin dul i dteagmháil le hOifig an Ombudsman nó leis an Ombudsman do Leanaí.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach inár leathanach maidir le nósanna imeachta, Do Sheirbhís, Do Bharúil.

Oifig an Ombudsman / Oifig an Ombudsman do Leanaí

Más rud é nach bhfuil tú sásta leis an bhfreagra ó FSS, is féidir leat iarraidh ar Oifig an Ombudsman scrúdú a dhéanamh ar do ghearán agus ar an dóigh a caitheadh le do ghearán.

Is féidir leat níos mó a fháil amach inár leathanach faoi ghearán a chur ar aghaidh chuig Oifig an Ombudsman.

Má bhaineann an gearán le leanbh, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman do Leanaí.

Is féidir leat níos mó a fháil amach inár leathanach faoi ghearán a chur ar aghaidh chuig an Ombudsman do Leanaí.

An Chomhairle Fiaclóireachta

Is í an Chomhairle Fiaclóireachta an rialtóir le haghaidh na bhfiaclóirí ar fad in Éirinn.

Is féidir leat níos mó a fháil amach inár leathanach faoi ghearán a chur ar aghaidh chuig an gComhairle Fiaclóireachta.

Cabhair agus abhcóideacht

Dá mba mhaith leat cabhair a fháil le do ghearán a dhéanamh, is féidir leat liosta d’eagraíochtaí ar féidir leo cabhrú leat a fháil inár leathanach maidir le seirbhísí cabhrach agus abhcóideachta.


Page last updated: 18 January 2016