How to complain about a dental service in Ireland

The Health Service Executive (HSE) provides some free dental treatment to some citizens through the public health service. Services are provided by dentists employed by Local Health Offices in your area and by private dentists who have contracts with the HSE to provide public health services.

Find out more about complaining about a dental service as a public patient and as a private patient.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís fiaclóireachta in Éirinn

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) roinnt cóireála fiaclóireachta saor in aisce ar fáil do roinnt saoránach tríd an tseirbhís sláinte poiblí. Cuireann fiaclóirí atá fostaithe ag Oifigí Sláinte Áitiúla seirbhísí ar fáil i do limistéar chomh maith le fiaclóirí príobháideacha a bhfuil conarthaí acu le FSS chun seirbhísí sláinte poiblí a chur ar fáil.

Faigh tuilleadh eolais faoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhís fiaclóireachta mar othar poiblí agus mar othar príobháideach.


Page last updated: 14 June 2012