How to complain about a private or voluntary day care service

Complain directly to the day care centre

If you have organised day care through a voluntary or private organisation, you should make your complaint directly to that organisation in the first instance.

(If your day care is provided by a voluntary or private organisation, but was organised by the HSE, please see our page on day care organised by the HSE.)

Professional bodies

Your complaint about day care may be to do with a particular professional, for example a doctor or a nurse. In these cases you can also take a complaint to the professional body repsonsible for regulation in the area, for example, the Medical Council for doctors and The Nursing and Midwifery Board of Ireland for nurses.

Find out more in our page on complaining to the Medical Council.

Find out more in our page on complaining to The Nursing and Midwifery Board of Ireland.

Help and advocacy

If you would like help making your complaint, you can find a list of organisations that can help in our page on help and advocacy services.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís phríobháideach nó dheonach cúram lae

Déan gearán go díreach leis an ionad cúram lae

Má d’eagraigh tú cúram lae trí eagraíocht dheonach nó phríobháideach, ba cheart duit gearán a dhéanamh go díreach leis an eagraíocht sin ar dtús.

(Má chuir eagraíocht dheonach nó phríobháideach do chúram lae ar fáil, ach gur eagraigh FSS é, féach ár leathanach faoi chúram lae a eagraíonn FSS.)

Comhlachtaí gairmiúla

D’fhéadfadh gairmí ar leith, mar shampla, dochtúir nó altra, a bheith i gceist le do ghearán faoi chúram lae. Sna cásanna sin, is féidir leat gearán a dhéanamh freisin leis an gcomhlacht gairmiúil atá freagrach as rialáil sa cheantar, mar shampla, Comhairle na nDochtúirí Leighis do dhochtúirí agus an Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann agus Cnáimhseachais na hÉireann d’altraí.

Faigh amach níos mó inár leathanach faoi ghearán a dhéanamh le Comhairle na nDochtúirí Leighis.

Faigh amach níos mó inár leathanach faoi ghearán a dhéanamh leis an mBord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann.

Cabhair agus abhcóideacht

Dá mba mhaith leat cabhair a fháil le do ghearán a dhéanamh, is féidir leat liosta d’eagraíochtaí ar féidir leo cabhrú leat a fháil inár leathanach maidir le seirbhísí cabhrach agus abhcóideachta.


Page last updated: 14 June 2012