How to complain about a day care service in Ireland

Day centres or day care centres in Ireland provide a range of social and rehabilitative services for older people and people with disabilities.

Day centres include centres that provide social, sport and leisure facilities, and specialised clinics that can provide medical and rehabilitation services.

Some day centres are provided directly by the Health Service Executive (HSE) and others are provided together with voluntary organisations.

Find out more about complaining about a HSE day care service or complaining about a private or voluntary day care service.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís cúram lae in Éirinn

Cuireann ionaid lae nó ionaid cúram lae in Éirinn réimse seirbhísí sóisialta agus athshlánúcháin ar fáil do dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas.

Áirítear le hionaid lae ionaid a chuireann saoráidí sóisialta, spóirt agus fóillíochta ar fáil, agus sainchlinicí inar féidir seirbhísí leighis agus athshlánúcháin a chur ar fáil.

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) cuid de na hionaid lae ar fáil agus cuireann eagraíochtaí deonacha cinn eile ar fáil.

Faigh tuilleadh eolais amach faoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhís cúram lae de chuid FSSfaoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhís phríobháideach cúram lae.


Page last updated: 13 June 2012