How to complain about a chiropody / podiatry service in Ireland

Chiropodists / podiatrists treat problems with legs and feet.

The term ‘podiatrist’ is often used instead of ‘chiropodist’.

The Health Service Executive (HSE) provides some chiropody services in some areas, while the majority of chiropody services are provided privately.

Find out more about complaining about a HSE chiropody service or complaining about a private chiropody service.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís cosliachta in Éirinn

Cuireann coslianna cóireáil ar dhaoine a bhfuil fadhbanna acu lena gcos.

Glaoitear ‘podiatrist’ air seo uaireanta sa Bhéarla.

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) roinnt seirbhísí cosliachta ar fáil i roinnt limistéar, ach cuirtear formhór na seirbhísí cosliachta ar fáil go príobháideach.

Faigh tuilleadh eolais faoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhís cosliachta de chuid FSSfaoi ghearán a dhéanamh faoi sheirbhís phríobháideach cosliachta.


Page last updated: 13 June 2012