How to complain about a private or voluntary ambulance service

Sometimes ambulance or emergency care is provided by a voluntary or private organisation, for example, at concerts or other public events.

Complain directly to the private or voluntary organisation

Your first step if you have a complaint about emergency care is to complain to the organisation that provided the care. You can find a list of contact details for voluntary ambulance providers on citizensinformation.ie.

Pre-Hospital Emergency Care Council (PHECC)

The Pre-Hospital Emergency Care Council (PHECC) is the regulator for paramedics and other ambulance and emergency staff.

Find out more in our page on referring a complaint to the PHECC.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís otharcharranna phríobháideach nó dheonach

Uaireanta, soláthraíonn eagraíocht dheonach nó phríobháideach cúram otharchairr nó éigeandála, mar shampla, ag ceolchoirmeacha nó ag ócáidí poiblí eile.

Déan gearán go díreach leis an eagraíocht phríobháideach nó leis an eagraíocht dheonach

Más rud é go bhfuil gearán agat faoi chúram éigeandála, is í an chéad chéim gearán a dhéanamh leis an eagraíocht a sholáthair an cúram. Is féidir leat liosta de shonraí teagmhála soláthraithe otharcharranna deonacha a fháil ar citizensinformation.ie.

An Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil (CCPRO)

Is í an Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil (CCPRO) an rialtóir do pharaimhíochaineoirí agus do bhaill foirne eile otharchairr agus éigeandála.

Faigh amach níos mó inár leathanach faoi ghearán a chur ar aghaidh chuig CCPRO.


Page last updated: 13 June 2012