How to complain about community health services in Ireland

Many health and social care services in Ireland are provided at community level. As in other areas, the services available can be roughly divided into ‘public’ and ‘private’ services.

Public services are generally provided by or funded by the Health Service Executive (HSE), which provides health and social care services through a national network of Local Health Offices, health centres and clinics within communities. Private services are generally provided in private clinics.

To find out more about how to complain about a particular service in the community, please select one of the links to the right.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhísí sláinte pobail in Éirinn

Soláthraítear formhór na seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta in Éirinn ar leibhéal an phobail. Mar a tharlaíonn i réimsí eile, is féidir na seirbhísí atá ar fáil a roinnt go garbh ina seirbhísí ‘poiblí’ agus ‘príobháideacha’.

Déanann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí poiblí a sholáthar nó a mhaoiniú tríd is tríd, agus soláthraíonn sí seirbhísí cúram agus cúraim shóisialta trí líonra náisiúnta d’Oifigí Sláinte Áitiúla, d’ionaid sláinte agus de chlinicí sláinte laistigh de phobail. Soláthraítear seirbhísí príobháideacha i gclinicí príobháideacha go ginearálta.

Chun níos mó a fháil amach faoi conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís áirithe sa phobal, roghnaigh ceann amháin de na naisc ar dheis le do thoil.


Page last updated: 13 June 2012