Accessibility

One of the major goals of healthcomplaints.ie is to provide information online which is accessible to all. We have designed this website to be highly accessible by complying as far as possible with the WAI (Web Accessibility Initiative) Web Content Accessibility Guidelines 2.0, as developed by the World Wide Web Consortium.

Visually impaired users

You can change the size of the text for the website either through your browser settings or by clicking the “A” buttons in the top right-hand corner. You can also choose a high-contrast option for the website (yellow and blue on black) from the top right-hand corner. These accessibility tools rely on cookies (small files downloaded to your computer) to work – if you have cookies disabled in your browser, they will only work if you enable cookies.

Browsers

This site should be accessible using any browser.


 

Inrochtaineacht

Ceann de chuspóirí móra healthcomplaints.ie is ea faisnéis a sholáthar ar líne a bheidh gach aon duine in ann a rochtain. Dhearamar an láithreán gréasáin ionas go mbeadh sé an-éasca é a rochtain trí chloí chomh fada agus ab fhéidir leis na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán WAI 2.0 (Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin), faoi mar a d’fhorbair Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda é.

Úsáideoirí a bhfuil lagú amhairc orthu

Is féidir leat méid an téacs ar an láithreán gréasáin a athrú trí shocruithe do bhrabhsálaí nó trí chliceáil ar na cnaipí “A” sa chúinne uachtair ar dheis. Is féidir leat rogha ardchodarsnachta a roghnú chomh maith le haghaidh an láithreáin ghréasáin (buí agus gorm ar dhubh) ón gcúinne uachtair ar dheis. Braitheann na huirlisí inrochtaineachta ar fhianáin (comhaid bheaga a íoslódáladh ar do ríomhaire) – má tá na fianáin i do bhrabhsálaí díchumasaithe agat, ní oibreoidh na huirlisí go dtí go gcumasaíonn tú arís iad.

Brabhsálaithe

Ba cheart go bhféadfaí an láithreán seo a rochtain trí bhrabhsálaí ar bith.